Predchádzajúca výstava

Priechod

13. októbra - 19. novembra 2022

TLAČOVÁ SPRÁVA

Tak ako minulý rok aj teraz prezentujeme jesennú výstavu v galérii v rámci programu OFF Bratislava. Jeho témou s názvom Kdesi inde je cestovanie, migrovanie, bezcieľne brázdenie sveta a na to naviazaná predstava domova. V tejto súvislosti sa tiež vynára fenomén hraníc. Vo svojom projekte Prechod ponúka fotograf Josef Schulz svoje videnie opustených a nefunkčných hraničných stanovíšť v rámci vnútorného priestoru Európskej únie. Jemne upravuje pozadie pôvodných dokumentárnych záberov, aby zodpovedali jeho predstave, že tieto objekty sú akýmisi solitérmi a uchovávateľmi pamäti. Zároveň sa tak hlási k svojmu poľskému pôvodu a detstvu strávenému za bariérou hraníc socialistickej krajiny.

Vo svojom texte hovorí: „V minulosti mali hranice štátov v prvom rade  oddeľovať. V niektorých prípadoch išlo o vymedzenie politických,  právnych, fiškálnych a peňažných systémov, v iných o označenie jazykových a kultúrnych rozdielov. Hranice boli čiary vytýčené nielen naprieč územiami, ale tiež v našich hlavách. Takže všetko, čo bolo odlišné, nepochopiteľné alebo dráždivé, malo svoj vlastný fyzický priestor.

V súčasnej Európe strácajú vnútorné hranice svoju politickú a ekonomickú funkciu ohraničovania. Avšak je jednoduchšie zrušiť hraničné stanovištia než mentálne bariéry, a tak v nás stále zostáva vedomie bývalých hraníc. 

Dokumentačný spôsob záznamu a dekontextualizácia zredukovali stavby hraničných priechodov na podobu modelov. Zdôraznili sa v nich architektonické prístupy a tendenčné trendy v jednotlivých krajinách. Takto upravné pripomínajú opustené strážne stanovištia alebo ošarpané pamätníky bývalého rozdelenia. Budú nás upozorňovať na to, čo ešte treba dosiahnuť, a varovať, že jedného dňa sa dajú ľahko opäť sprevádzkovať.

Naviac, môj záujem o tieto miesta možno ľahko prepojiť s mojím  osobným príbehom. Vyrastal som v Poľsku, v krajine, ktorej územie  sa v priebehu histórie opakovane menilo. Pohraničná polícia sa z hraníc síce vytratila a priechody dnes pôsobia neškodne, ale aj tak budú naďalej vyvolávať nepokojné obrazy v našich mysliach mnoho ďalších rokov.“

Veríme, že slovenskému divákovi, predovšetkým generácii, ktorá si ešte pamätá tieto priechody ako funkčné najmä v kontexte totalitného režimu, bude tento projekt blízky. Zároveň žijeme dobu, keď je nevyhnutné si pripomínať, že uzavretie sa v rámci politických hraníc nikdy neprinieslo nič dobré. A hoci z histórie vieme, že to nie je udržateľný stav, je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým pripomínať minulosť aj mladej generácii.

Protitankového československého ježka na výstavu zapožičalo Múzeum československého opevnenia.

Predchádzajúce výstavy

HRY MYSLE 7. decembra 2023 - 24. februára 2024