Predchádzajúca výstava

OTCOVIA

21. októbra - 27. novembra 2021

TLAČOVÁ SPRÁVA

Výstava Barta Haynena je súčasťou programu festivalu OFF Bratislava, čím zároveň napĺňame cieľ našej galérie byť paralelným projektom tohto každoročného podujatia. Tomuto zámeru zodpovedá aj téma vystaveného cyklu Otcovia (Dads), ktorou, v súlade s festivalovou témou Rodinný portrét, mapujeme rôznorodé chápanie rodiny v modernej spoločnosti. 

Bart Heynen niekoľko rokov fotografoval rodiny amerických gayov, ktorí si po legalizácii manželstiev párov rovnakého pohlavia v USA mohli začať plniť svoj sen a vychovávať spoločne deti. Zábery zo súkromia viacerých domácností možno formálne rozdeliť do dvoch skupín, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Nachádzame tu jednak scény (inscenované i neinscenované) z bežného chodu rodiny a jednak štylizované portréty naaranžované v domácom prostredí, pričom hranica medzi jedným a druhým žánrom fotografie je často veľmi tenká. Táto skladba Heynenovho projektu bola pre nás kľúčom k zostaveniu dvoch samostatných výstav so svojbytným konceptom. Kým priamo do festivalovej prehliadky v OD Dunaj sme začlenili výber založený primárne na každodenných výjavoch dokumentovaných rodín, v Galérii FOG kladieme dôraz na portréty. Týmto prístupom sme sa snažili vyhnúť dojmu opakovania vizuálnych motívov a myšlienkového posolstva, ale pritom vniesť do oboch kurátorských konceptov prvok kompatibility, ktorý po prezretí obidvoch výstav ponúkne celistvý pohľad na projekt Otcovia. Zároveň však každá z nich poskytuje plnohodnotný zážitok aj samostatne.

Téma rodičovstva partnerov rovnakého pohlavia je stále nová a nie každá krajina sa s ňou uspokojivo vyrovnala. Aj na Slovensku sa spoločnosť pomerne radikálne rozdeľuje v otázke legalizácie týchto partnerstiev, a teda aj ich rodičovstva. Máme preto o dôvod viac predstaviť tento projekt z amerického prostredia aj u nás. Heynenovi sa podarilo veľmi autenticky zachytiť atmosféru rodinného prostredia, ktoré sa v tom podstatnom nijako nelíši od konzervatívnych predstáv o rodine, a tak nám toto dielo pripomína, že umenie má v neposlednom rade aj mienkotvornú funkciu.

Bart Heynen je portrétny fotograf pôvodom z Belgicka, ktorý žije a pracuje v New Yorku. Vyštudoval na Vrije Universiteit Brussel a tiež študoval na International Center of Photography. Vydal tri monografie: Waterlanders (2011), Slapers (2016) a Dads (2021).

Predchádzajúce výstavy

HRY MYSLE 7. decembra 2023 - 24. februára 2024