ANTI-ATLANTIS

Inštalácia virtuálnej reality s názvom Anti-Atlantis je sprístupnená len 25. a 26. marca 2022.

Živelná nespútanosť prírody sa pozvoľna stupňuje, až vyústi do priam apokalyptickej vízie bujnenia. Neprítomnosť ľudskej figúry demonštruje potenciál človeka dospieť k absolútnej sebadeštrukcii. V kontexte obáv vyplývajúcich z globálnej klimatickej krízy môžeme toto dielo vnímať ako názor, že príroda prežije vždy, no ľudstvo nemusí. 

Sensus Communis: Natália Evelyn Benčičová, Enes Güç, Zeynep Schilling, Farahnaz Hatam and Colin Hacklander of LABOUR, Klara Ravat, Joris Demnard, Philipp Stepnicka -Neomento- Charité Berlin