Živá diskusia

Piatok, 19. novembra 2021 o 17:00

Galéria FOG a festival OFF Bratislava, v spolupráci s iniciatívou Inakosť, Vás pozývajú na živú diskusiu: Aké je to byť gejom a otcom na Slovensku.

O tom, aké je to byť gej otcom na Slovensku nám porozprávajú v diskusii hostia Marián Čurilla a Ľubomír Šimášek, ktorí tvoria pár už 18 rokov. Spoločne vychovávajú deti Hanu a Matúša, čo v slovenskej spoločnosti a v ich životoch prináša veľa otázok. Životy párov rovnakého pohlavia, vychovávajúcich deti v našej krajine priblížime aj prostredníctvom krátkych filmov zahrnutých do diskusie. 

Téma rodičovstva partnerov rovnakého pohlavia je stále nová a nie každá krajina sa s ňou uspokojivo vyrovnala. Aktuálna výstava belgicko-amerického fotografa Barta Haynena s názvom Otcovia (Dads) veľmi autenticky zachytáva atmosféru rodinného prostredia, ktoré sa v tom podstatnom nijako nelíši od konzervatívnych predstáv o rodine, a tak nám toto dielo pripomína, že umenie má v neposlednom rade aj mienkotvornú funkciu.


Vzhľadom na aktuálne opatrenia Covid-19 Úradu verejného zdravotníctva je počet miest na diskusii obmedzený. Galéria FOG sa riadi režimom OTP (očkovaní – testovaní – prekonaní). Prosíme návštevníkov, aby sa pri vstupe preukázali očkovacím preukazom, negatívnym Covid-19 testom alebo potvrdením o prekonaní Covid-19.