Predchádzajúca výstava

Mlčanie, torzo, prítomnosť

23. júna - 10. septembra 2022

TLAČOVÁ SPRÁVA

Druhá sólová výstava českého umelca v programe Galérie FOG tentoraz predstavuje zástupcu strednej generácie, ktorý sa príznačne neobmedzuje len na fotografické médium. Pre tvorbu Jiřího Thýna sú typické presahy fotografie do videa či inštalácie a tiež intervencie do samotného objektu fotografie vo forme koláže, digitálnej manipulácie alebo vyrezávania. Autorov prístup k fotografii vychádza z jej technologických možností, umelec napríklad skúma toto médium vo vzťahu k svetlu a času. V uplynulom desaťročí vytvoril série inšpirované sochárskymi dielami avantgardných umelcov – Otta Guttfreunda, Katarzyny Kobro, Aliny Szapocznikowej alebo Hany Wichterlovej. Konkrétne sochy poslednej menovanej boli predobrazom pre Thýnov projekt Mlčanie, torzo, prítomnosť (2021). Autor sa v ňom snaží vlastnými prostriedkami interpretovať výrazné kvality Wichterlovej plastík – zjednodušenie na základné tvary, zdôraznenie objemu a zároveň prítomnosť prvku dynamiky prostredníctvom rozloženia hmoty v kompozícii. Wichterlovej prístup k soche je vlastne podobný Thýnovmu chápaniu významu fotografie ako svojbytného umeleckého diela. Obaja totiž hľadajú námet pre svoju tvorbu v povahe a možnostiach samotného média a vyhýbajú sa opisnosti vychádzajúcej z videného sveta.

Projekt vystavený v Galérii FOG zahŕňa jednak fotografie samotných diel Hany Wichterlovej, ďalej veľkoformátové čierno-biele fotografie s multiplikovaným záberom a domaľbami, prerezávaný fotogram na barytovom papieri, sadrokartónový objekt replikujúci obrysy Wichterlovej sôch v kompozícii s neadjustovanou farebnou fotografiou – viacexpozíciou zachytávajúcou konkrétnu sochu z viacerých uhlov a tiež lightbox. Okrem interpretácie dojmu z iného umeleckého diela sú tieto práce v rôznych médiách tiež zhmotnením autorského gesta. Prestupovaním rôznych umeleckých druhov a analyzovaním povahy fotografie ako umenia v úzkej nadväznosti na jej technické danosti je Jiří Thýn typickým predstaviteľom svojej generácie.

Jiří Thýn (1977) vyštudoval fotografiu na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe. Pôsobil v umeleckej skupine Ládví, ktorá sa zameriavala na umelecké intervencie vo verejnom priestore pražského sídliska. Je finalistom Ceny Jindřicha Chalupeckého za roky 2011 a 2012. Venuje sa aj pedagogickej činnosti.

Predchádzajúce výstavy

HRY MYSLE 7. decembra 2023 - 24. februára 2024