Oľga Bleyová

Judita Csáderová

Jana Hojstričová and Palo Macho

Zuzana Mináčová

Ivan Pinkava

Eliška Sky

Olja Triaška Stefanović