OTVORENIE GALÉRIE

Štvrtok, 3. júna 2021 od 18:00 do 21:00

Úvodná výstava sa svojou témou priamo odvoláva na názov galérie – FOG je akronym pojmu fotogaléria – respektíve jeho anglický význam, čím chceme zdôrazniť, že ide o inauguračnú či ustanovujúcu akciu tohto výstavného priestoru.

Jednou z najdominantnejších kvalít hmly je zahaľovanie a tajomnosť. Takýmto chápaním sme sa riadili aj pri výbere diel tejto výstavy. Skrývanie, zastieranie alebo prispôsobovanie si skutočnosti, zneistenie pozorovateľa či popretie faktu, toto sú prvky, ktoré spájajú všetky vystavené diela. Vybrané fotografie sú tiež dielami, reprezentujúcimi tvorbu jednotlivých autorov. Ponúkame tak pohľad do produkcie strednej generácie fotografov na Slovensku s pridaným širším kontextom strednej Európy na tému metafory hmly. 

(Andrej Balco, Leontína Berková, Jan Durina, Dominika Gesicka, Jana Hojstričová, Leon Höllhumer, Ján Kekeli, Dušan Kochol, Ľuboš Kotlár, Gábor Arion Kudász, Lenka L. Lukačovičová, Dita Pepe, Silvia a Bart Pogoda, Eliška Sky, Olja Triaška Stefanovič)


Foto: Silvia and Bart Pogoda, Encounters, 2012, 39 x 49 cm, Archival Pigment Print on Glass, 1/1